Акціонерам – Інформація – РОЗКРИТТЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

2022

11.04.2022 Повідомлення про зміну складу посадових осіб

10.01.2022 Повідомлення про зміну складу посадових осіб 

10.01.2022 Повідомлення про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

2021

24.09.2021 Повідомлення про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

19.05.2021 Повідомлення про зміну складу посадових осіб

16.04.2021 Повідомлення про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

16.04.2021 Повідомлення про зміну складу посадових осіб

15.02.2021 Повідомлення про зміну складу посадових осіб

20.01.2021 Повідомлення про зміну складу посадових осіб

2020

07.08.2020 Повідомлення про зміну складу посадових осіб

17.04.2020 Повідомлення про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

КОНТАКТИ
Телефони
СЕРВІСИ