Споживачам – МЕТРОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ – ПОВІРКА ПОБУТОВИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ ГАЗУ

Для точного обліку природного газу, кожний лічильник підлягає повірці.

ДЛЯ ЧОГО ПРОВОДИТЬСЯ ПОВІРКА ЛІЧИЛЬНИКА

Повірка лічильників газу – це встановлення їхньої придатності відображати обсяги облікованого ними спожитого газу в межах допустимої похибки. Повірці підлягають всі лічильники, що перебувають в експлуатації у споживачів незалежно від форм власності та виду діяльності. Після її проведення споживачі можуть бути впевнені, що оплачують саме ту кількість газу, яку вони реально спожили.

Статею 11 Закону України № 124-VIII від 15.01.2015 «Про метрологію та метрологічну діяльність» передбачено, що засоби вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, дозволяється застосовувати лише за умови, якщо вони пройшли повірку або державну метрологічну атестацію.

ПЕРІОДИЧНА ПОВІРКА

Періодична повірка – встановлення придатності до застосування лічильників газу, які перебувають в експлуатації, через міжповірочний інтервал, який становить 5 або 8 років, залежно від типу лічильника і виробника і зазначені у паспорті вашого приладу.

ПОЗАЧЕРГОВА ПОВІРКА

Позачергова повірка – встановлення придатності лічильників газу до застосування під час міжповірочного інтервалу. Проводиться з ініціативи споживача або газопостачальної організації за потреби пересвідчитись у придатності лічильника до застосування.

Позачергова повірка лічильника може бути проведена як за бажанням споживача, так і з ініціативи газопостачального підприємства. При цьому всі витрати, пов'язані з комплексом робіт з повірки лічильника покладаються на сторону, яка є ініціатором її проведення.

У разі, коли підтверджено факт пошкодження лічильника газу з вини споживача, він відшкодовує вартість перевірки, ремонту та/або встановлення нового лічильника.

Факт пошкодження (втручання в роботу) лічильника газу, що призвело до заниження його показань, засвідчується актом експертизи лічильника газу, який складається за результатами проведення експертизи лічильника газу відповідно до "Положення про проведення експертизи лічильників газу, установлених у споживачів і призначених для обліку природного газу в побуті", затвердженого наказом Мінпаливенерго від 27.12.2005 року № 619.

ЯК ПРОХОДИТЬ ПЕРІОДИЧНА ПОВІРКА

Представники газопостачальної організації спільно із споживачем складають та підписують «Акт про демонтаж лічильника газу для проведення періодичної повірки», у двох примірниках, один з яких залишається у споживача, а інший у представника газопостачальної організації.

Перед демонтажем лічильника проводиться його обстеження, під час якого перевіряються:
- наявність, цілісність та співпадіння номерів пломб на приєднувальних патрубках;
- наявність, цілісність пломб на лічильному механізмі та корпусі лічильника;
- зовнішній вигляд лічильника, відсутність на ньому механічних пошкоджень;
- номер газового лічильника, завод-виробник, рік випуску, дата останньої повірки, його останній показник;
- функціонування лічильника.

В разі виявлення будь-яких порушень, складається «Акт про виявлені порушення».
Демонтовані лічильники централізовано направляються до лабораторії служби метрології ПрАТ «Кременчукгаз» відповідальними особами або особисто споживачем.
Працівники підприємства приймають лічильники газу на повірку, проводять обстеження приладів обліку, їх перевірку на атестованому обладнанні згідно розроблених методик, встановлюють ступінь придатності лічильників до застосування, організовують їх повірку та видають заключення про придатність.

ЯК ЧАСТО НЕОБХІДНО ПОВІРЯТИ ПОБУТОВІ ЛІЧИЛЬНИКИ ГАЗУ

Міжповірочний інтервал побутових лічильників газу вказаний в паспортах приладів обліку і становить 5 або 8 років, залежно від типу лічильника і виробника. Будь ласка, ознайомтесь з паспортом вашого лічильника.

Для прикладу, якщо в паспорті лічильника вказано міжповірочний інтервал 5 років, то це означає, що лічильник підлягає періодичній повірці кожні 5 років з дати його первинної повірки на заводі виробнику (як правило це дата випуску лічильника), але при цьому необхідно пам’ятати, що законодавство дозволяє проводити позачергову повірку чи експертизу приладу до закінчення міжповірочного інтервалу.

НАСЛІДКИ ПРОСТРОЧЕННЯ ПЕРІОДИЧНОЇ ПОВІРКИ З ВИНИ СПОЖИВАЧА

У разі, якщо термін повірки закінчився, а лічильник газу не повірений з вини споживача (наприклад відмова споживача у доступі до своїх приміщень, де розташовані лічильники газу, для їх демонтажу або монтажу), покази лічильника вважаються не дійсними і проводиться нарахування за спожитий природний газ за нормами споживання.

ХТО ОПЛАЧУЄ ПОВІРКУ ЛІЧИЛЬНИКА

Періодична повірка лічильників, а також демонтаж, транспортування та монтаж, відповідно до "Кодексу газорозподільних систем", затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р. № 2494 для фізичних осіб, здійснюються за рахунок газорозподільного підприємства (крім випадків виявлення будь-яких порушень при зовнішньому огляді лічильника).

Позачергова повірка лічильника газу на вимогу споживача та пов’язані з цим витрати (на демонтаж, транспортування та монтаж) оплачуються заявником за затвердженими в установленому порядку цінами (п.16 «Правил надання населенню послуг з газопостачання»).

Позачергова повірка за ініціативи підприємства виконується протягом одного місяця з моменту демонтажу лічильника безоплатно.

У разі, коли підтверджено факт пошкодження лічильника газу з вини споживача, він відшкодовує вартість повірки, ремонту та/або встановлення нового лічильника. відповідно до п. 26 "Кодексу газорозподільних систем".

В ЯКИХ ЩЕ ВИПАДКАХ ЛІЧИЛЬНИК НАПРАВЛЯЄТЬСЯ НА ПОВІРКУ (не враховуючи періодичну повірку)

- за потреби споживача або газопостачальної організації пересвідчитись у придатності лічильника до застосування;
- у разі пошкодження відбитка повірочного тавра;
- якщо лічильник не експлуатувався більше ніж половина міжповірочного інтервалу.

ЯК ПРОВОДИТЬСЯ ОБЛІК ГАЗУ ПІД ЧАС ЗНЯТТЯ ЛІЧИЛЬНИКА НА ПОВІРКУ

На період зняття лічильника газу для проведення його періодичної чи позачергової повірки та ремонту, пов'язаного з такою повіркою, або для проведення ремонту за заявою споживача газорозподільне підприємство встановлює лічильники газу з обмінного фонду, при наявності такого типу.

Якщо на час проведення таких робіт неможливо встановити інший, розрахунки проводяться залежно від середньомісячного обсягу споживання природного газу за аналогічний період (опалювальний або міжопалювальний) попереднього року або фактичний період споживання (опалювальний або міжопалювальний), якщо він становить менш як шість місяців.

ХТО НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЦІЛІСНІСТЬ ЛІЧИЛЬНИКА ТА ПЛОМБ

Відповідно до п.29 «Правил надання населенню послуг з газопостачання» споживач зобов’язаний забезпечувати збереження і цілість лічильників газу та пломб на них. Про це споживач додатково попереджається при укладанні типового договору, в якому прописані права та обов’язки сторін.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ СПОЖИВАЧУ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ПОРУШЕНЬ У РОБОТІ ЛІЧИЛЬНИКА

При виявленні Вами порушень у роботі лічильника газу зверніться до лабораторії служби метрології ПрАТ «Кременчукгаз» для повірки побутового лічильника газу.
Контактні телефони: багатоканальний номер 78-04-04; мобільні номери 067-405-40-36, 067-405-40-44

КОНТАКТИ
Телефони
СЕРВІСИ