Споживачам – ІНШІ ПОСЛУГИ – НАДАННЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ НА ГАЗИФІКАЦІЮ

Технічні умови на приєднання до діючої газорозподільної мережі об'єкту споживача природного газу надаються у відповідності з вимогами Кодексу газорозподільних систем та Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Технічні умови визначають вихідні дані для проектування газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання, які будуються Оператором газорозподільноі мережі, та вихідні дані для проектування та будівництва газових мереж внутрішнього газопостачання об'єкта замовника від точки приєднання до газових приладів і пристроїв замовника.

Термін видачі технічних умов складає не більше 15 робочих днів. Вартість розробки технічних умов складає 301,76 грн.

Для отримання технічних умов необхідно одночасно з заявою на приєднання до діючої газорозподільної мережі надати :

- заповнений опитувальний лист у якому зазначаються технічні параметри об'єкта замовника, що має приєднатися до газорозподільної системи;

- копії документів, якими визначено право власності чи користування замовника на об'єкт (приміщення), та/або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (з графічним планом земельної ділянки). Якщо в документах на земельну ділянку відсутній графічний план земельної ділянки (відсутній кадастровий план), замовник має надати Оператору ГРМ ситуаційний план (схему) щодо місцезнаходження земельної ділянки замовника із визначенням її меж;

- копії документів замовника:

які посвідчують фізичну особу, або її представника (для фізичних осіб);

які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи - підприємця та її представника (для юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців);

про взяття на облік або реєстрацію у Державній фіскальній службі відповідно до вимог Податкового кодексу України;

- копію належним чином оформленої довіреності на представника замовника, уповноваженого представляти інтереси замовника під час процедури приєднання (за потреби).

У документах щодо оформленої земельної ділянки мають бути враховані вимоги норм чинного законодавства щодо правового режиму земель охоронних зон об'єктів газорозподільних мереж.

За детальною інформацією звертайтеся за тел. (0536) 77-15-61, 094-964-32-50, або за адресою м. Кременчук, пров. Г. Бресту, 46, каб. 107, E-mail: vkb@kgaz.com.ua

КОНТАКТИ
Телефони
СЕРВІСИ