Споживачам – ІНШІ ПОСЛУГИ – ПРОЕКТУВАННЯ

ПАТ “Кременчукгаз” виконує послуги з розробки проектно-кошторисної документації для газопостачання всіх категорій споживачів природного газу, до IV категорії складності об'єктів будівництва. В штаті ПАТ “Кременчукгаз” перебувають кваліфіковані спеціалісти, які пройшли відповідну сертифікацію, як відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, згідно вимог Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

Більш детально про послуги з розробки проектно-кошторисної документації можна дізнатись за тел. (0536) 79-95-64 та електронною адресою info@kgaz.com.ua.

Розрахунок за надані послуги з розробки проектно-кошторисної документації здійсняються на безготівковій основі. Для сплати наданих послуг замовнику - фізичній особі надається квитанція, замовнику - юридичній особі надається рахунок. У випадку, якщо Вам не надали квитанцію, зверніться будь ласка за номером телефону (0536) 79-15-33.

I . Нове будівництво

1. При замовленні послуги з проектування розподільного газопроводу необхідно надати:

1.1 Лист-звернення з проханням надати послугу з проектування, в довільній формі.

1.2 Вихідні данні для проектування:

1.2.1. містобудівні умови та обмеження;

1.2.2. технічні умови на приєднання до діючого газопроводу;

1.2.3. завдання на проектування;

1.3. топогеодезичне знімання в масштабі М1:500

1.4 копію документу, що посвідчує особу замовника (для фізичної особи), або статус юридичної особи чи фізичної особи-підприємця.

Вартість робіт визначається кошторисом, в кожному окремому випадку, в залежності від об'єму робіт.

2. При замовленні послуги з проектування газопостачання приватного житлового будинку необхідно надати:

2.1 Лист-звернення з проханням надати послугу з проектування, в довільній формі .

2.2. вихідні данні для проектування :

2.2.1. містобудівні умови та обмеження (при необхідності);

2.2.2. технічні умови на приєднання до діючого газопроводу;

2.2.3.завдання на проектування;

2.3. топогеодезичне знімання в масштабі М1:500

2.4 Копію документу, що посвідчує особу замовника (для фізичної особи), або статус юридичної особи чи фізичної особи-підприємця.

Вартість визначається згідно затверджених калькуляцій на проектні роботи.

3. При замовленні послуги з проектування газопостачання багатоквартирного житлового будинку необхідно надати:

3.1 Лист-звернення з проханням надати послугу з проектування в довільній формі.

3.2 вихідні данні для проектування :

3.2.1. містобудівні умови та обмеження ;

3.2.2. технічні умови на приєднання до діючого газопроводу;

3.2.3.завдання на проектування;

3.3. Топогеодезичне знімання в масштабі М1:500

3.4. Копію документу, що посвідчує особу замовника (для фізичної особи), або статус юридичної особи чи фізичної особи-підприємця.

Вартість робіт визначається кошторисом, в кожному окремому випадку, в залежності від об'єму робіт.

4. При замовленні послуги з проектування газопостачання промислового підприємства необхідно надати:

4.1.Лист-звернення з проханням надати послугу з проектування, в довільній формі.

4.2 вихідні данні для проектування:

4.2.1. містобудівні умови та обмеження ;

4.2.2. технічні умови на приєднання до діючого газопроводу;

4.2.3.завдання на проектування;

4.3. Топогеодезичне знімання в масштабі М1:500

4.4. Копію документу, що посвідчує статус юридичної особи чи фізичної особи-підприємця.

Вартість робіт визначається кошторисом, в кожному окремому випадку, в залежності від об'єму робіт.

5. При замовленні послуги з проектування газопостачання комунально-побутового підприємства необхідно надати:

5.1.Лист-звернення з проханням надати послугу з проектування в довільній формі.

5.2 вихідні данні;

5.2.1. містобудівні умови та обмеження ;

5.2.2. технічні умови на приєднання до діючого газопроводу;

5.2.3.завдання на проектування;

5.3. топогеодезичне знімання в масштабі М1:500

5.4. Копію документу, що посвідчує статус юридичної особи чи фізичної особи-підприємця.

Вартість робіт визначається кошторисом в кожному окремому випадку, в залежності від об'єму робіт.

II .Реконструкція

1. При замовленні послуги з проектування реконструкція системи газопостачання житлового будинку необхідно надати:

1.1 лист-звернення з проханням надати послугу з проектування,в довільній формі.

1.2. документ, який засвідчує право власності на житловий будинок.

1.3. завдання на проектування.

1.4.Копію документу, що посвідчує особу замовника (для фізичної особи), або статус юридичної особи чи фізичної особи-підприємця.

Вартість визначається згідно затверджених калькуляцій на проектні роботи.

2. При замовленні послуги з проектування реконструції системи газопостачання квартири в багатоквартирному житловому будинку необхідно надати:

2.1.лист-звернення з проханням надати послугу з проектування, в довільній формі.

2.2. документ, який засвідчує право власності на квартиру.

2.3. погодження запланованої реконструкції з власником, балансоутримувачем, або управителем житлового будинку (при необхідності).

2.4 розгортку димо-вентиляційних каналів, та акт перевірки, що підтверджує їх придатність до подальшої експлуатації (при необхідності).

2.5. завдання на проектування.

2.6 Копію документу, що посвідчує особу замовника (для фізичної особи), або статус юридичної особи чи фізичної особи-підприємця.

Вартість визначається згідно затверджених калькуляцій на проектні роботи.

3. При замовленні послуги з проектування реконструкція систем газопостачання промислового , комунально-побутового підприємств необхідно надати:

3.1.Лист-звернення з проханням надати послугу з проектування, в довільній формі.

3.2 вихідні данні:

3.2.1. містобудівні умови та обмеження (при необхідності) ;

3.2.2. технічні умови на реконструкцію комерційного вузла обліку витрат природного газу (при необхідності);

3.2.3. завдання на проектування;

3.3. Копію документу, що посвідчує особу замовника (для фізичної особи), або статус юридичної особи чи фізичної особи-підприємця.

Вартість робіт визначається кошторисом в кожному окремому випадку в залежності від об'єму робіт.

III. Інше

1. Виконання повірочних гідравлічних розрахунків систем газопостачання.

2. Надання технічних консультацій, щодо газифікації.

3. Складання кошторисів на всі види будівельно-монтажних робіт.

4. Розроблення проектів організації будівництва систем газопостачання.

5. Розроблення проектів виконання робіт по будівництву систем газопостачання.

6. Проведення ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки.

7. Розрахунок категорії складності об'єкта будівництва.

8. Здійснення авторського нагляду за будівництвом систем газопостачання.

9.Перевірка проектно-кошторисної документації для будівництва систем газопостачання на відповідність вимогам діючим нормативним та нормативно-правовим актам в будівництві.

IV.Перелік кваліфікаційних сертифікатів

- Кваліфікаційний сертифікат серія АР № 001845 інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму.

- Кваліфікаційний сертифікат серія АР № 000248 інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації.

- Кваліфікаційний сертифікат серія АР № 001844 інженерно-будівельне проектування у частині дотримання вимог пожежної безпеки.

- Кваліфікаційний сертифікат серія АР № 001755 інженерно-будівельне проектування у частині технології будівельного виробництва.

- Кваліфікаційний сертифікат серія АР № 000672 інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості.

КОНТАКТИ
Телефони
СЕРВІСИ