Споживачам – Інформація – Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання

       ПрАТ “Кременчукгаз” повідомляє, що відповідно до вимог “Правил безпеки систем газопостачання”, затверджених Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15.05.2015 року № 285 та “Кодексу газорозподільних систем”, затвердженого Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2494 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.10.2015 року за № 1379/27824, - умови для технічного обслуговування газових приладів забезпечуються власником (балансоутримувачем), а обслуговування та ремонт газового обладнання проводяться підприємством, що має відповідні дозвільні документи. Технічне обслуговування передбачає систему обходу трас газопроводів та газового обладнання, що дає змогу утримувати їх в справному стані. При технічному обслуговуванні здійснюються контроль за технічним станом, перевірка на загазованість, виявлення місць витоку газу, очищення, змащення, регулювання та інші операції з утримання працездатності і справності системи газопостачання. У разі не забезпечення власником технічного обслуговування газових приладів, відповідно до “Правил безпеки систем газопостачання”, газове обладнання підлягає відключенню від системи газопостачання.

     Нормативні документи, якими газорозподільні підприємства  зобов'язувалися здійснювати для побутових споживачів безоплатне проведення планово-технічного обслуговування (надалі - ПТО) систем газопостачання та газового обладнання в приватних житлових будинках та квартирах багатоповерхового житлового фонду, втратили чинність згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 року № 442 “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”.

     Вартість технічного обслуговування буде залежити від об’єму роботи, а саме: протяжності газопроводів, кількості газових приладів, їх типу та періоду обслуговування, що визначається у додатку до договору. Технічне обслуговування проводиться: раз на рік для опалювальних приладів та газових водонагрівачів, раз на три роки – для газової плити (поверхні).

     ПрАТ “Кременчукгаз” нагадує усім споживачам природного газу, що своєчасне технічне обслуговування газових приладів – запорука їх безпечного функціонування. Аби не залишитись без газопостачання та уникнути можливих аварійних ситуацій, споживачам природного газу необхідно потурбуватися про свою безпеку та організувати перевірку стану системи вентиляції і димоходів житлових будинків, дотримуватись правил безпеки та не залучати до ремонту та заміни газового обладнання сторонніх осіб.

       За детальнішою інформацією звертайтеся до департаменту обслуговування газорозподільних мереж та споруд ПрАТ “Кременчукгаз” за телефонами:
- (0536) 77-14-61 (м. Кременчук)
- (05348) 6-13-34 (м. Горішні Плавні)
- (05341) 92-0-32 (смт. Семенівка)

 

ДОГОВІР  № ____________
на технічне обслуговування внутрішньобудинкової/внутрішньоквартирної
системи газопостачання приватного  житлового будинку/квартири
 
 м. Кременчук                                                                                                                                                                                                                                                                  “ ____” ______________  20____ року            
 
Власник/користувач внутрішньобудинкової/внутрішньоквартирної системи газопостачання приватного житлового будинку/квартири (далі - Замовник) в особі ________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________
                         (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)
що діє на підставі _________________________________________________________________________,  з однієї сторони, і 
(найменування документу, що посвідчує право власності/користування житловим приміщенням)
 
Приватне акціонерне товариство “Кременчукгаз” (далі — Виконавець), в особі  Козлова Євгенія Валерійовича  , що діє на підставі довіреності №     1351    від     22.05.2018р.     з іншої сторони,                                         (прізвище, ім’я по батькові)
згідно розділу ІІІ глави 5 п.3 Кодексу газорозподільних мереж Затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2494 30.09.2015 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 р. № 1379/27824  “Власники газових мереж, у тому числі побутові споживачі та власники внутрішньобудинкових систем газопостачання (балансоутримувачі, управителі), які згідно з актом розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін відповідають за експлуатацію цих мереж та їх складових, зобов’язані забезпечити належну їх експлуатацію згідно чинного законодавства, зокрема Правил безпеки систем газопостачання (ПБСГ)” уклали цей договір про наведене нижче:
                             
1. Предмет договору
1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе виконання робіт з технічного обслуговування (надалі ТО) внутрішньобудинкової/внутрішньоквартирної системи газопостачання (надалі ВБСГ) (змонтованої відповідно до проекту та введеної належним чином в експлуатацію) квартири або приватного житлового будинку Замовника.
1.2. Перелік робіт з технічного обслуговування визначається в додатку № 1. 
1.3. Технічне обслуговування ВБСГ здійснюється виконавцем з періодичністю:
              - газова плита — 1 раз на три роки;
              - газова колонка — 1 раз на рік;
              - опалювальний прилад — 1 раз на рік.
 
2. Порядок виконання робіт
2.1. Передбачені даним Договором роботи виконуються працівниками Виконавця у робочі дні, у період часу з 8.00 до 17.00 год., із дотриманням вимог НАОП 0.00-1.76-15 та ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» та обов’язковим внесенням відмітки до абонентської книжки, яка зберігаються на об’єкті Замовника, та після оплати Замовником рахунку за надання послуг.
2.2. В день закінчення виконання робіт Виконавець надає Замовнику Акт приймання-здачі виконаних робіт, а Замовник   його підписує.
 
3. Умови, ціна та порядок розрахунків  
3.1. Вартість послуг, що надаватимуться Виконавцем по даному Договору, визначається на підставі прейскурантів та розцінок Виконавця.
3.2. Роботи з ТО ВБСГ виконуються за рахунок Замовника, шляхом перерахунку 100% передплати розрахованої згідно додатку № 1.
3.3. Роботи з реконструкції системи газопостачання будинку (квартири) з урахуванням вартості обладнання, його вузлів, деталей та матеріалів, усунення порушень  ПБСГ, ремонтні роботи на газовому обладнанню або на газопроводах а також інші послуги які не підпадають під дію даного договору, які виконуються відповідно до заявок Замовника - сплачуються Замовником за окремими рахунками.
3.4. Оплата послуг, що надаватимуться за цим Договором або інших робіт які виконуються за заявками Замовника, здійснюється Замовником за наданими Виконавцем платіжними документами, шляхом перерахування 100% передоплати на банківський рахунок Виконавця протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту отримання від Виконавця рахунку на оплату, із зазначенням в платіжному документі номеру і дати Договору.
3.5. Вартість робіт з ТО, згідно умов даного Договору, на момент його укладання становить ___________ грн. (__________________________________________________________________________) з ПДВ.
3.6. Вказана у п. 3.5.  ціна даного Договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін (в разі змінення ціни на надання послуг або змінення ВБСГ Замовника). Основою для такої зміни може бути підписаний Сторонами Акт приймання-здачі виконаних робіт.
 
4. Права сторін
4.1. Виконавець має право:
4.1.1. Здійснювати контроль за виконанням Замовником вимог ПБСГ та ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»
4.1.2. Припиняти постачання газу на житловий будинок замовника:
у разі не забезпечення власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем)) технічного обслуговування ВБСГ;
на час проведення випробування на щільність ВБСГ;
у разі визнання аварійним стану системи газопостачання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади та ПБСГ;
на час усунення витоку газу;
з технічних причин (зниження тиску газу при виконанні врізок, при виконанні ремонтних робіт на газопроводах, при ліквідації аварій);
у разі самовільного переобладнання системи газопостачання будинку;
у разі самовільного встановлення або заміни газових приладів;
у разі грубих порушень Замовником вимог ПБСГ та ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання».
Припинення газопостачання на будинок оформлюється актом.
4.1.3. Вимагати від Замовника створення необхідних умов для виконання робіт з технічного обслуговування системи газопостачання будинку у визначені договором терміни.
4.2. Замовник має право:
4.2.1. Здійснювати контроль за своєчасним виконанням Виконавцем робіт з технічного обслуговування.
4.2.2. В разі не якісного виконання робіт з технічного обслуговування вживати відповідних заходів згідно з чинним законодавством та цим договором.
 
5. Обов’язки сторін
5.1. Виконавець зобов’язується:
5.1.1. Якісно проводити роботи з технічного обслуговування.
5.1.2. Під час проведення ТО виконувати роботи які зазначені в додатку № 1.
5.2. Замовник зобов’язується:
5.2.1. Своєчасно розраховуватись з Виконавцем за виконані роботи згідно з наданими документами про виконання робіт.
5.2.2. Проводити своєчасну підготовку об’єктів ВБСГ для проведення технічного обслуговування. Забезпечити збереження, своєчасну заміну елементів системи газопостачання будинку/квартири.
5.2.3. Своєчасно забезпечувати проведення ремонтних робіт, кріплення та фарбування системи газопостачання будинку/квартири.
5.2.4. Забезпечувати справний стан ущільнень в місцях вводів та випусків інженерних комунікацій.
5.2.5. Забезпечувати у будь-який час доби безперешкодний доступ працівників Виконавця до усіх підвалів, технічних коридорів і підпілля, а також до нежилих приміщень перших поверхів для перевірки їх на загазованість. 
5.2.6. Утримувати у технічно справному стані димові і вентиляційні канали та їх оголовки, при необхідності здійснювати їх ремонт, підвали, слідкувати за місцями перетину газопроводами елементів будівель.
5.2.7. Забезпечувати працівникам Виконавця:
у період денної пори вільний вхід до приміщення, де встановлено газове обладнання, для проведення ТО;
повторний доступ до газового обладнання будинку/квартири, де технічне обслуговування не проводилося з різних причин.
5.2.8. Забезпечувати справний стан ВБСГ, газового обладнання, виконання робіт з прочистки і ремонту димових та вентиляційних каналів, їх оголовків згідно вимог ПБСГ.
Вентиляційні канали підлягають перевірці і прочищенню одночасно з димовими.
В разі відсутності димових каналів вентиляційні канали підлягають перевірці один раз на рік.
5.2.9. Терміново повідомляти Виконавця про необхідність відключення ВБСГ або її елементів при виявленні несправних димових та вентиляційних каналів, самовільно встановленого газового обладнання, інших несправностей, що можуть призвести до нещасних випадків.
5.2.10. У разі вивільнення приміщення власниками (користувачами) будинку (квартири), викликати представника Виконавця для відключення газового обладнання від системи газопостачання.
5.2.11. Не дозволяти заселення (перезаселення) будинку (квартири) без проходження власниками (користувачами) інструктажу з безпечного користування газом у побуті у Виконавця або безпосередньо у квартирі (будинку).
5.2.12. Не проводити самостійно реконструкцію системи газопостачання будинку, не проводити самовільне встановлення або заміну газових приладів.     
5.2.13. Усувати в терміни, визначені Виконавцем, виявлені під час технічного обслуговування недоліки та порушення.
5.2.14. Щороку, в термін не пізніше 15 грудня передавати Виконавцю: 
 - перелік газових приладів, якщо у поточному році проводилась реконструкція ВБСГ.
 
6. Відповідальність сторін
6.1. Згідно п. 3.3 “Правил безпеки систем газопостачання” затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 285 15.05.2015 та зареєстрованих  в Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 р. за N 674/27119 “ Власник (балансоутримувач та/або орендар (наймач)) відповідає за технічний стан і безпечне користування газопроводами, газовими приладами, димовими та вентиляційними каналами.”
6.2. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним договором, вимог ПБСГ та ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
6.3. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини, або з вини власників квартир (будинків), навмисні або ненавмисні дії,  які порушують вимоги ПБСГ,  ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання», Кодексу газорозподільних мереж, та їх наслідки. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
 
7. Зміни умов даного договору 
7.1. Умови Договору можуть бути змінені за взаємним погодженням сторін з обов'язковим складанням письмового документу.
7.2. Даний Договір може бути розірваним за взаємним погодженням сторін, по ініціативі однієї із сторін або при невиконанні істотних умов Договору однією із сторін при наявності письмового попередження зацікавленої сторони за 10 днів, та проведення повного розрахунку.
 
8. Дія договору
8.1. Представники Сторін заявляють, що вони уповноважені належним чином на підписання цього Договору.
8.2. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до        31.12. 20__ р. включно. Якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодна із Сторін не висловила бажання про його розірвання, дія Договору вважається продовженою на весь наступний календарний рік на тих самих умовах.
8.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
8.4. Зміни до даного Договору, дострокове припинення його, здійснюється за згодою Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
 
9. Форс-мажор
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін  та об’єктивно виключають можливість виконання Сторонами (Стороною) своїх зобов’язань по даному Договору протягом певного проміжку часу.
9.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок та непереборна сила.
9.3. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним в Україні законодавством.
9.4. Настання випадку засвідчується Стороною, що на них посилається, шляхом встановлення такого випадку судовим рішенням.  
 
10.   Інші умови
10.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства.
10.2. Сторони повинні повідомляти у письмовій формі одна одну про зміну своїх реквізитів, в т.ч. місцезнаходження, статусу платника податку, інших, суттєвих для виконання умов даного Договору відомостей, на протязі 7 (семи) днів з моменту їх зміни, з наданням належним чином засвідченого документу (при наявності). У протилежному випадку  будь-які  штрафні  санкції,  які  можуть бути  пред'явлені  до  однієї з Сторін  відповідними контролюючими та перевіряючими органами, за порушення, які були допущені у зв'язку з неактуальними реквізитами іншої Сторони, мають бути відшкодовані винною Стороною на протязі 7 (семи) календарних днів з моменту пред'явлення вимоги та надання відповідних доказів щодо їх сплати.   
10.3. Жодна із Сторін не вправі передавати свої права за цим Договором третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.  
10.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (за наявності).  
10.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
 
11. Юридичні адреси сторін 
 

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

_________________________________________

________________________________________

ІПН ____________________________________

Паспорт серії_______ № _________________________ виданий «____» ____________________р. ________________________________________ ________________________________________ зареєстрований _____________________________ ________________________________________

тел. (______) ______________

 

ПрАТ «Кременчукгаз»
р/р 2600246795
в ПАТ «ПУМБ»
МФО 334851 
код ЄДРПОУ 03351734
ІПН 033517316034
тел.: (0536) 77-23-80 (Кременчук)
     (05366) 6-11-10 (Крюків)
     (05348) 4-91-04 (Горішні Плавні)
     (05341) 9-20-32 (смт. Семенівка)

_______________ /________________/

_______________ / Козлов Є.В. /

 

 

 

 

 

 

 

                  Додаток № 1 до договору № _______________  
                         
  Перелік та вартість робіт по технічному обслуговуванню системи газопостачання житлового будинку або квартири  
                         
№ п/п Найменування послуг Вартість робіт грн.
з ПДВ
1 ТО ввідного газопроводу (1 раз на рік)
Перевірка щільності фланцевих, різьбових з’єднань, вимикаючих пристроїв розташованих на ввідному газопроводі приладом або мильною емульсією. Обійти надземний газопровід перевірити відсутність провисання труб, наявність кріплень газопроводу, відсутність примикання електропроводів, стан фарбування. 21,52
2 ТО внутрішньобудинкового газопроводу (1 раз на рік)
Перевірити прокладку внутрішньобудинкового газопроводу відповідно проекту та нормативних документів, наявність кватирок, вільного доступу до приладів, приточної вентиляції. Провести зовнішній огляд внутрішньобудинкового газопроводу і арматури, перевірити їх цілісність та фарбування. Перевірити щільність внутрішньо-будинкового газопроводу мильною емульсією (при робочому чи надлишковому тиску) або приладовим методом (зокрема місце приєднання лічильника газу). Перевірити наявність тяги у вентиляційному каналі.
Після проведення робіт з ТО провести інструктаж з записом в абонентну книжку В разі відсутності абонентної книжки направити в управління газового господарства для проходження повторного інструктажу. Провести запис в абонентну книжку про проведення ТО з розбірливим підписом виконуючого роботи, заповнити наряд-заявку, інвентаризаційну відомість.
33,24
3 ТО газової плити (поверхні) (1 раз на три роки)
Провести зовнішній огляд газопроводу та крану перед газовим приладом з метою виявлення дефектів та відповідність встановлення газової плити. Зовнішнім оглядом перевірити: надійність кріплення столу плити до її корпусу або до стільниці; цілість і наявність ручок кранів плити; стан конфорок (на предмет відсутності тріщин, цілісності ребер, сплавленості, деформації і т.д.); дверцят духової шафи і її працю, відсутність прогару в стінах духової шафи (при наявності). Перевірити щільність перекриття газу краном, плавність його ходу на всьому діапазоні, надійність його фіксації у стані «зачинено». Перевірити візуально і відрегулювати процес спалювання газу (полум'я пальників). Перевірити герметичність (мильною емульсією (при робочому або надлишковому тиску) або приладовим методом) усіх місць різьбових з'єднань після вимикаючого пристрою. Ліквідувати знайдені місця негерметичності з послідуючою повторною перевіркою їх на щільність. 62,23
4 ТО газової колонки (1 раз на рік)
Провести зовнішній огляд газопроводу та крану перед газовим приладом з метою виявлення дефектів та відповідність встановлення газової колонки. Перевірити роботу вимикаючого пристрою перед приладом. Перевірити наявність тяги у димовому каналі. Перевірити працездатність та спрацювання автоматик безпеки — відрегулювати; Перевірити відсутність витоків води з системи приладу і внутрішньої капелі з калорифера і з'єднувальних труб при необхідності усунути. Перевірити герметичність сальників та хід штока водяної та газової частини блок-крана при необхідності ліквідувати наявні витоки. Оглянути калорифер газового проточного водонагрівача, перевірити чистоту пластин калорифера і їх стан (без демонтажу). Перевірити стан стінок вогневої камери з метою попередження передчасного їх прогорання, щільність прилягання змійовика до стінок вогневої камери. Оглянути газовідвідний патрубок і перевірити: відсутність зазорів між трубою і ковпаком водонагрівача, між окремими елементами труби в місцях їх з'єднання, герметичність місця вводу труби в димохід, наявність очисної кишені. Перевірити герметичність (мильною емульсією (при робочому або надлишковому тиску) або приладовим методом) усіх місць різьбових з'єднань після вимикаючого пристрою. Ліквідувати знайдені місця негерметичності, повторною перевірити їх на щільність. 97,26
5 ТО опалювального приладу (1 раз на рік)
Провести зовнішній огляд газопроводу та крану перед газовим приладом з метою виявлення дефектів та відповідність встановлення опалювального приладу. Провести загальний огляд опалювального приладу, перевірити стійкість водонагрівача, протипожежність основи на якій він встановлений наявність захисного фарбування. Перевірити наявність тяги у димовому каналі. Перевірити роботу вимикаючого пристрою перед приладом. Перевірити роботу та спрацювання автоматик безпеки — відрегулювати. Чистоту робочої зони термопари та її контакту (при наявності) — почистити. Роботу основного пальника візуальним чином (колір, висота полум'я) - відрегулювати. Роботу запальника (довжина і стійкість полум'я, наявність вогневої перемички на насадці (при наявності)) — відрегулювати. Перевірити герметичність (мильною емульсією (при робочому або надлишковому тиску) або приладовим методом) усіх місць різьбових з'єднань після вимикаючого пристрою. Ліквідувати знайдені місця негерметичності, повторно перевірити їх на щільність. Оглянути газовідвідний патрубок і перевірити: відсутність зазорів між трубою і місця підключення до опалювального приладу, між окремими елементами труби в місцях їх з'єднання, герметичність місця вводу труби в димохід, наявність очисної кишені. 103,06

 

Якщо газові прилади або арматура газопроводу знаходиться в аварійному стані, що неможливо усунути на місці, або подальша експлуатація приладу може загрожувати життю людей, слюсар зобов'язаний, після узгодження з майстром, відключити газовий прилад з встановленням заглушки на крані перед приладом і скласти відповідний акт.

 

 

КОНТАКТИ
Телефони
СЕРВІСИ