Споживачам – Інформація – Права та обов’язки споживачів природного газу – фізичних осіб

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СПОЖИВАЧІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ - ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Відносини між оператором газорозподільної мережі (ГРМ) та фізичними особами (населенням) - споживачами природного газу регулюються "Типовим договором розподілу природного газу", затвердженим Постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року №2498 та "Кодексом газорозподільних систем", який затверджений Постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року №2494

Споживач має право на:

 • на отримання цілодобового доступу до газорозподільної системи та передачу належних Споживачу об'ємів (обсягів) природного газу з належним рівнем надійності, безпеки, якості та величини його тиску за умови дотримання вимог Договору та Кодексу газорозподільних систем;
 • на перерахунок наданих послуг за Договором у разі недотримання Оператором ГРМ рівня якості та/або величини тиску природного газу, що передається на межі балансової належності об'єкта Споживача;
 • вимагати від Оператора ГРМ письмову форму цього Договору, завірену печаткою Оператора ГРМ;
 • ініціювати перевірку роботи комерційного вузла обліку (лічильника газу) у порядку, визначеному Кодексом газорозподільних систем;
 • звертатися до Оператора ГРМ зі скаргами та пропозиціями щодо виконання умов Договору;
 • на отримання компенсації у разі невідповідності якості природного газу параметрам, визначеним Кодексом газорозподільних систем;
 • інші права, передбачені цим Договором та Кодексом газорозподільних систем.

Cпоживач зобов'язаний:

 • своєчасно повідомляти Оператора ГРМ про всі зміни щодо персоніфікованих даних в заяві-приєднанні та/або позаштатної роботи комерційного вузла обліку (лічильника газу);
 • не перешкоджати Оператору ГРМ у здійсненні заходів щодо вдосконалення обліку природного газу для точності виміру обсягів розподілу та споживання природного газу, у тому числі встановлення засобів дистанційної передачі даних, установлення дублюючих засобів вимірювальної техніки чи монтажу окремих закладних частин для можливості їх встановлення за рахунок Оператора ГРМ;
 • забезпечувати безперешкодний та безплатний доступ на власні об'єкти чи земельну ділянку представникам Оператора ГРМ за їх службовими посвідченнями для виконання ними службових обов'язків щодо забезпечення гарантованого рівня надійності, безпеки, якості та величини тиску природного газу, запобігання можливим витокам газу та недопущення аварійних ситуацій, зокрема для: перевірки, локалізації і ліквідації витоків газу та аварійних ситуацій; перевірки, повірки та/або експертизи комерційного вузла обліку (лічильника газу), а також перевірки показань лічильників газу; виконання робіт з припинення та відновлення газопостачання тощо;
 • не допускати несанкціонованого відбору природного газу;
 • забезпечити належну експлуатацію власних газових мереж відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем та акта розмежування балансової належності й експлуатаційної відповідальності сторін;
 • дотримуватись інших вимог цього Договору та Кодексу газорозподільних систем;
 • на вимогу Оператора ГРМ у десятиденний строк сплатити Операторові ГРМ компенсацію за порушення, які передбачені пунктом 3 глави 7 розділу VI Кодексу газорозподільних систем.
КОНТАКТИ
Телефони
СЕРВІСИ