Споживачам – Інформація – ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА У ВІДНОСИНАХ З ФІЗ.ОСОБАМИ

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА У ВІДНОСИНАХ З ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ (НАСЕЛЕННЯМ)

Газорозподільне підприємство має право:

 • перевіряти стан лічильників газу, а також цілість пломб на них та на газових приладах і пристроях, відключених від системи газопостачання;
 • припиняти постачання газу споживачеві у випадках, передбачених у пункті 6 Правил;
 • вимагати від споживача відшкодування збитків згідно з Порядком відшкодування збитків, завданих газопостачальній або газотранспортній організації внаслідок порушення споживачем природного газу Правил;
 • установлювати споживачам лічильники газу за власний рахунок.

Газорозподільне підприємство зобов'язане:

 • неухильно дотримуватися вимог Правил безпеки систем газопостачання;
 • надавати своєчасно якісні послуги з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів;
 • надавати послуги з технічного обслуговування газових приладів і пристроїв, лічильників газу за заявкою споживача;
 • гарантувати безпечне користування газовими приладами, пристроями та лічильниками газу за умови дотримання споживачем вимог щодо безпечного користування газом;
 • проводити безоплатно ремонт лічильників газу, пов'язаний з періодичною повіркою, та протягом одного місяця з дати настання строку періодичної повірки лічильників газу проводити таку повірку та їх технічне обслуговування (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж);
 • проводити інструктаж споживача з безпечного користування газовими приладами і пристроями у побуті та попереджати його про відповідальність за порушення вимог Правил безпеки систем газопостачання;
 • під час проведення періодичного обстеження димових та вентиляційних каналів на наявність тяги складати відповідний акт або робити відмітку про його проведення в розрахунковій книжці та проводити інструктаж власників приватних будинків щодо дотримання правил техніки безпеки;
 • надавати інформацію щодо тарифів на транспортування газу, ціни газу, порядку плати за спожитий газ, переліку послуг з газопостачання і виконавців послуг, розміру плати за виконання додаткових робіт, правил підключення до газорозподільних мереж та порядку розрахунку плати за підключення до газорозподільних мереж, нормативних та фактичних якісних показників газу та його тиску в газорозподільній мережі тощо;
 • своєчасно вживати заходів для локалізації та ліквідації аварійних ситуацій;
 • забезпечувати підтримання у технічно безпечному стані газопроводів, газових приладів і пристроїв після ліквідації наслідків аварійної ситуації;
 • у разі звернення споживача, у тому числі для перевірки якості надання послуг, направити свого представника за місцем виклику протягом двох робочих днів у містах та п'яти календарних днів у сільській місцевості;
 • припиняти газопостачання за письмовою заявою споживача як у міжопалювальний, так і в опалювальний період та проводити перерахунок розміру плати за фактично надані послуги з газопостачання у разі відсутності лічильників газу згідно з пунктом 28 Правил;
 • розглядати в установленому порядку претензії споживача щодо надання послуг з газопостачання та за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги.
КОНТАКТИ
Телефони
СЕРВІСИ