Споживачам – Інформація – До уваги власників комерційних ВОГ

До уваги власників комерційних вузлів обліку газу!

Відповідно до розділу Х глави 3 пунктів 1,2 Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р. № 2494 (далі - Кодекс ГРС) визначено: “...З метою удосконалення системи комерційного обліку природного газу, підвищення рівня достовірності вимірювання об’єму природного газу комерційними вузлами обліку в газорозподільних системах та для забезпечення належної організації добового балансування на ринку природного газу України Оператори ГРМ та їх суміжні суб’єкти ринку природного газу, зокрема споживачі, повинні здійснювати відповідні заходи з організації та облаштування комерційних вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних. ...Власники комерційних вузлів обліку (крім побутових споживачів зі споживанням до 0,01 млн м куб./рік) зобов’язані в установленому законодавством порядку забезпечити організацію та облаштування на власних комерційних вузлах обліку засобів дистанційної передачі даних. ..

Для приведення комерційного вузла обліку ( далі ВОГ) газу у відповідність до вимог діючих нормативних документів, власникам ВОГ необхідно:

1. Подати оформлену заяву (Додаток 1) до Центру обслуговування споживачів оператора ГРМ - ПрАТ «Кременчукгаз» за адресою пров. Героїв Бресту, 46 (тел. (0536)78-04-04; +38-067-503-75-20; +38-095-720-00-36; +38-063-839-35-33) для отримання технічного завдання на облаштування засобу дистанційної передачі даних та/або виконання реконструкціЇ комерційного ВОГ з одночасним облаштуванням комерційного ВОГ засобом дистанційної передачі даних (модемним зв’язком).

2. Після підготовки технічного завдання згідно даної заяви споживача буде повідомлено додатково за наданим телефоном або надіслано за вказаною електронною адресою. Технічне завдання на облаштування комерційного ВОГ засобом дистанційної передача даних надається безкоштовно.

3. Після отриманого технічного завдання звернутися до проектної організації (що має відповідний дозвіл на виконання даних робіт) на розробку проекту по облаштуванню засобами дистанційної передачі даних комерційного ВОГ, або до Центру обслуговування споживачів оператора ГРМ - ПрАТ «Кременчукгаз» за адресою пров. Героїв Бресту, 46 (тел. (0536)78-04-04; +38-067-503-75-20; +38-095-720-00-36; +38-063-839-35-33) з заявою (Додаток 2) на укладання договору та проведенню відповідно до договору проектних робіт на обладнання вузла обліку засобами дистанційної передачі даних Оператором ГРМ – ПрАТ «Кременчукгаз».

4. Після розробки робочого проекту (погодженого в службі метрології ПрАТ «Кременчукгаз» за адресою пров. Героїв Бресту, 46, закупівлі запроектованого обладнання забезпечити виконання робіт по монтажу засобів дистанційної передачі даних (модемного зв’язку) організаціями, що мають відповідний дозвіл на виконання робіт.       

5. Після проведення робіт по монтажу засобів дистанційної передачі даних (модемного зв’язку) звернутися до служби метрології оператора ГРМ - ПрАТ «Кременчукгаз» за адресою пров. Героїв Бресту, 46 для введення в експлуатацію засобів дистанційної передачі даних (модемного зв’язку), налагодження та перевірки достовірності переданих (зчитаних) модемом даних до ПрАТ «Кременчукгаз».   

У разі не облаштування власниками комерційних ВОГ засобами дистанційної передачі даних (модемним зв’язком) в терміни відповідно до законодавства оператором ГРМ - ПрАТ «Кременчукгаз» будуть застосовані до власника комерційного вузла обліку заходи з обмеження (припинення) передачі та/або розподілу природного газу на його об’єкт.

Бюджетним підприємствам, власникам комерційних ВОГ, які не обладнані засобами дистанційної передачі даних необхідно передбачити в своєму бюджеті вартість комплексу робіт, пов’язаних з приведенням комерційного вузла обліку газу у відповідність до вимог діючих нормативних документів та надати гарантійного листа (Додаток 3) до Центру обслуговування споживачів оператора ГРМ - ПрАТ «Кременчукгаз» за адресою пров. Героїв Бресту, 46 (тел. (0536)78-04-04; +38-067-503-75-20; +38-095-720-00-36; +38-063-839-35-33).

Для отримання більш детальної інформації щодо приведення комерційного вузла обліку газу у відповідність до вимог діючих нормативних документів, необхідно звертатись до Центру обслуговування споживачів за адресою: м. Кременчук, пров. Героїв Бресту, 46 (тел. (0536)78-04-04; +38-067-503-75-20; +38-095-720-00-36; +38-063-839-35-33).

 

 

Додаток 1

Голові правління ПрАТ «Кременчукгаз»

Оксененку Б.В.

______________________________

(П.І.Б.замовника, адреса, телефон)

______________________________

______________________________

______________________________

ЗАЯВА

Прошу Вас надати Технічні умови на проектування системи дистанційної передачі даних та /або виконати реконструкцію комерційного ВОГ з одночасним облаштуванням комерційного ВОГ засобом дистанційної передачі даних

(необхідне підкреслити)

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування промислового, комунально-побутового об’єкту)

за адресою: _________________________________________________________________________________________________________________

Технічні умови прошу надіслати на електронну адресу: E-mail______________________________________________________________________________________________________________________

Цією аявою надаю згоду на обробку відомостей про персональні дані з метою реалізації господарських відносин між нами згідно з Положенням про Державний реєстр баз персональних даних і порядком його ведення, затвердженим Постановою КМУ № 616 від 25.05.2011 року зі змінами та доповненнями.

Замовник

_____________________/_____________________/_____________________________________________

                   посада                                   підпис                                                              ПІБ

                                                            М. П.

 

Додаток 2

ЗАЯВА

На виконання проектних робіт

Голові правління ПрАТ «Кременчукгаз»

Оксененку Б. В.

Від (ПІБ)_____________________________

____________________________________

____________________________________

Адреса _____________________________

___________________________________

Тел.________________________________

Прошу виконати проектні роботи з реконструкції існуючого вузла обліку природного газу (облаштування засобами дистанційної передачі даних) об’єкту: ___________________________________________________________________________________________________________________________

(назва об’єкту, що газифікується; адреса).

Оплату гарантую.

Додатки:

1. Реквізити, копії установчих документів (для підприємств, організацій).

2. Копії паспорту, індетифікаційного коду (для ФОП).

Цією заявою надаю згоду на обробку відомостей про персональні дані з метою реалізації господарських відносин між нами згідно з Положенням про Державний реєстр баз персональних даних і порядком його ведення, затвердженим Постановою КМУ № 616 від 25.05.2011 року зі змінами та доповненнями.

Дата__________________                                                                                                                    Підпис____________________

 

Додаток 3

Голові правління ПрАТ «Кременчукгаз»

Оксененку Б.В.

________________________________

(П.І.Б.замовника, адреса, телефон, назва бюджетної установи)

________________________________

________________________________

________________________________

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ

Даним листом гарантуємо до «_______»_________________201__року забезпечити у повному обсязі облаштування та ввести в експлуатацію засоби дистанційної передачі даних власного комерційного вузла обліку природного газу та додатково інформувати ПрАТ «Кременчукгаз» про хід оснащення засобами дистанційної передачі даних. В разі невиконання зобов“язань зобов“язуюсь не заперечувати та надати дозвіл на проведення робіт по обмеженню/припиненню розподілу природного газу на підприємство.

Цією заявою надаю згоду на обробку відомостей про персональні дані з метою реалізації господарських відносин між нами згідно з Положенням про Державний реєстр баз персональних даних і порядком його ведення, затвердженим Постановою КМУ № 616 від 25.05.2011 року зі змінами та доповненнями.

Керівник _________________________/___________/_______________________________/                                                                                                                                         

                                    посада                               підпис                                              ПІБ

 

Примітка: Надані додатки власники комерційних ВОГ мають можливість роздрукувати для надання заяв та гарантійного листа Оператору ГРС.

КОНТАКТИ
Телефони
СЕРВІСИ