Споживачам – Нормативні документи щодо ринку природного газу – Заява-приєднання до умов договору розподілу природного газу для побутового споживача

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ ДО УМОВ ДОГОВОРУ РОЗПОДІЛУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ПОБУТОВИМ СПОЖИВАЧАМ

    Додаток 1

до Типового договору

розподілу природного газу

 

Оператору ГРМ: ПрАТ "Кременчукгаз"

             Споживач:_____________________________________

                                                                                                                  ідентифікаційний номер або серія та номер паспорта  ( у разі відсутності ідентифікаційного номера)

 

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ   №

до умов договору розподілу природного газу 

(для побутового споживача)

Ознайомившись з умовами Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2498 (далі - Договір), на офіційному сайті НКРЕКП, сайті Оператора ГРМ в мережі Інтернет за адресою: http:www.kgaz.com.ua та в друкованому виданні, що публікується в межах території ліцензованої діяльності "Офіційний вісник України", приєднуюсь до умов Договору з такими нижченаведеними персоніфікованими даними.

 

Персоніфіковані дані Споживача за Договором:

 

1

Персональний ЕІС-код як суб’єкта ринку природного газу

 

2

Назва та опис об'єкта

 

3

Адреса об’єкта

 

4

Параметри лічильника газу

 

5

Група споживання

 

6

Перелік газових приладів

 

7

Опалювальна площа, м кв.

 

8

Кількість зареєстрованих осіб

 

9

Планові об’єми споживання газу у розрізі календарних місяців

 

Примітка. У разі заміни лічильника чи газових приладів (пристроїв), зміни кількості зареєстрованих осіб та/або опалювальної площі такі заходи здійснюються в установленому порядку за погодженням з Оператором ГРМ. У разі якщо за релігійними переконаннями Споживач заперечує проти присвоєння йому персоніфікованого EIC-коду як суб'єкту ринку природного газу, що підтверджується заявою про відмову, зазначений EIC-код присвоюється Оператором ГРМ точці комерційного обліку Споживача. За наявності іншого співвласника об'єкта Споживача або за відсутності у Споживача документа, яким власник (співвлісник) об'єкта уповноважує його на укладання Договору, заява-приєднання додатково має містити погоджувальний підпис такого власника (співвлісника). 

 

Додатки до Договору, які додаються до заяви-приєднання:

________________________________________________________________________________

 

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:

 

_________________            ____________________                       _____________________________

           (дата)                           (особистий підпис)                                               (П.І.Б. Споживача)


Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних відповідно до чинного законодавства, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих за Договором послуг.

 

 

Додаток 2

до Типового договору

розподілу природного газу

 

                                               Споживачу____________________

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Керуючись Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), від 30 вересня 2015 року № 2494, та статтями 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України, ПрАТ "Кременчукгаз" (далі - Оператор ГРМ) пропонує Вам укласти з ним договір розподілу природного газу на умовах Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2498 (далі – Договір), що є однаковими для всіх споживачів України, шляхом підписання Вами заяви-приєднання до умов Договору, яка додається до цього листа.

Ознайомитись з умовами Договору можливо на офіційному сайті НКРЕКП, сайті Оператора ГРМ в мережі Інтернет за адресою: http: www.kgaz.com.ua, та в друкованому виданні, що публікується в межах території ліцензованої діяльності "Офіційний вісник України".

Договір укладається на безстроковий період з метою забезпечення фізичної доставки обсягів природного газу, що належать Споживачу (його постачальнику), до межі балансової належності  об’єкта Споживача та можливості санкціонованого відбору природного газу з газорозподільної системи.

Підтвердженням (акцептуванням) Вашого приєднання до умов Договору є підписана та повернута на нашу адресу заява-приєднання, та/або сплачений Вами рахунок Оператора ГРМ за послуги розподілу природного газу, та/або фактичне споживання природного газу після вручення цього листа.

У разі незгоди приєднуватися до Договору Споживач не має права використовувати природний газ із газорозподільної системи та має подати до Оператора ГРМ письмову заяву про припинення розподілу природного газу на його об’єкт. 

З моменту приєднання до умов Договору (акцептування договору) споживач та Оператор ГРМ набувають всіх прав та обов’язків за Договором та несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання) згідно з умовами Договору та чинним законодавством України.

 

Додатково повідомляємо:

            Для замовлення ремонту, заміни, реконструкції систем газопостачання Вам необхідно звернутися до Центру обслуговування споживачів ПрАТ “Кременчукгаз” за номерами телефонів: (0536)78-04-04; +38-067-503-75-20; +38-095-720-00-36; +38-063-839-35-33. 

 

        В разі появи запаху газу або виникнення аварійної ситуації  негайно телефонувати до Аварійно-диспетчерської служби ПрАТ “Кременчукгаз” за номером телефону 104.

 

Реквізити Оператора ГРМ:

ЕІС код — 56Х270000000001Х

Адреса: 39601, Полтавська обл., м. Кременчук,

пров. Героїв Бресту, 46

IBAN UA 483510050000026004878835565

в АТ "Укрсиббанк"

м. Київ  МФО 351005 

ІПН 033517316034

e-mail: office@kgaz.com.ua

Телефон Оператора ГРМ для консультацій: (0536)78-04-04; +38-067-503-75-20; +38-095-720-00-36; +38-063-839-35-33

КОНТАКТИ
Телефони
СЕРВІСИ