ПОВІДОМЛЕННЯ ЕМІТЕНТА

Повідомлення про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "Кременчукгаз" 16 квітня 2021 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ "Кременчукгаз" станом на 12.04.2021 року

Повідомлення про проведення  загальних зборів акціонерів 16.04.2021 року

Повідомлення ПАТ "НЕЙЧЕРЕЛ ЕНД ЛІКВІФАЙД ПЕТРОЛЕМ ГАС" про заміну члена наглядової ради-представника юридичної особи-акціонера (15.02.2021р.)

Повідомлення ТОВ Компанія з управління активами "Співдружність Ессет Менеджмент" про заміну члена наглядової ради-представника юридичної особи-акціонера (20.01.2021р.)

Повідомлення ТОВ "Енерго-Лан" про заміну члена наглядової ради-представника акціонера        (06.08.2020р.)

 

КОНТАКТИ
Телефони
СЕРВІСИ