(0536) 78-04-04 info@kgaz.com.ua
пров. Героїв Бреста, 46, 39601

Питання та відповіді

ХТО НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СПРАВНИЙ СТАН ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ?

 

Відповідальність за справний стан і безпечне використання газових приладів, які встановлені в житлових будинках державного сектору, несе квартиронаймач, у квартирах і житлових будинках, які належать громадянам на правах приватної власності, - на їх власників. ПАТ «Кременчукгаз» несе відповідальність тільки за якісне проведення робіт з технічного обслуговування і ремонту газового обладнання та газопроводів, а також своєчасне виконання заявок на усунення несправностей у системах газопостачання.

п. 1.4.4. Правил безпеки систем газопостачання України, затверджені наказом Міненерго від 15.05.2015 року № 285.

 

ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНІДЛЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ З ГАЗОПОСТАЧАННЯ?

 

Для підписання заяви приєднання до умов  договору розподілу природного газу необхідні такі документи:

1. Документ, що засвідчує особу споживача (паспорт - для жителів України, національний паспорт або документ, що його замінює, для іноземців або осіб без громадянства).

2.Технічний паспорт на будинок або домову книгу.

3.Документ, що підтверджує право власності (користування) на квартиру, будинок
Якщо будинок, квартира перебуває у власності (користуванні) кількох осіб, укладається один договір з одним співвласником (користувачем) за письмової згоди інших співвласників (користувачів), про що вноситься замітка в договір.

п.4 Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою КМУ від 9 грудня 1999 року № 2246.

 

ЯК ОТРИМАТИ СУБСИДІЮ НА ГАЗ?     

 

З 1 травня 2015 року для споживачів комунальних послуг значно спрощена процедура отримання субсидій. Вони будуть призначатися лише на підставі двох документів - заяви та декларації.

Споживачам більше не доведеться подавати ані довідки про доходи, ані інші документи. Необхідно лише заповнити два документи – це лише відповідну заяву та декларацію про доходи і витрати, форми яких також були спрощені.

Відтак, субсидії будуть призначатися на підставі даних, задекларованих заявником. При цьому достовірність цих даних будуть перевіряти органи соціального захисту вже після призначення субсидій, шляхом здійснення запитів до відповідних органів, установ та організацій.  
Форми для заяв та декларації для звернення за призначенням субсидії отримає кожне домогосподарство. У квітні та жовтні вони будуть надіслані з рахунком на оплату енергоносіїв.
 
Отож, з 1 травня 2015 року скасовуються всі обмеження щодо майнового стану осіб, які звертаються за призначенням субсидій (крім здійснення одноразової дорогої вартісної покупки на суму понад 50 тис гривень):

 • Наявність у власності двох житлових приміщень;

 • Наявність у власності двох автомобілів;

 • Здача в найм житлового приміщення;

 • Здійснення покупки товарів, робіт та послуг (у тому числі оплата медичних послуг та навчання) на суму понад 10 прожиткових мінімумів;

 • Наявність у складі домогосподарства осіб працездатного віку, які не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку як безробітні.

Безробітним потрібно буде показати, що у них немає ніяких доходів. І для них буде заставлений розмір плати на рівні прожиткового мінімуму. Крім того, у разі зміни в дворогосподарстві, потрібно в місячний термін повідомляти соцпрацівників про зміни у складі сім'ї та рівня доходів, для проведення перерахунків.

Згідно з новою Постановою Кабміну, право на субсидію мають ті домоволодіння, де витрати на оплату комунальних послуг, виходячи з соцнорми житла або норми користування, перевищують обов'язковий рівень плати.

Зверніть увагу! В разі виявлення недостовірної інформації поданої заявником, він буде змушений повертати кошти в подвійному розмірі.

КОМУ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ СУБСИДІЯ

Субсидія призначається одному із членів домогосподарства, який зареєстрований у житловому приміщенні і на якого відкрито особовий рахунок на оплату житлово-комунальних послуг. Право на отримання житлових субсидій мають домогосподарства, у яких витрати на оплату житлово-комунальних послуг виходячи із соціальної норми житла та соціальних нормативів користування послугами перевищують розмір визначеного обов’язкового платежу.

ЯКІ НЕОБХІДНО ДОКУМЕНТИ ТА КУДИ ВОНИ ПОДАЮТЬСЯ

З питання призначення житлової субсидії необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.Документи для призначення субсидії можуть бути надіслані до місцевого управління праці та соціального захисту населення поштою. У сільській місцевості приймання заяв з необхідними документами для призначення субсидій здійснюють уповноважені особи, які визначаються виконавчими органами сільських і селищних рад.

Перелік документів для призначення субсидії

 • спрощена заява:

___________________________________________

 (найменування структурного підрозділу
__________________________________________________________

з питань соціального захисту населення)

ЗАЯВА
про призначення житлової субсидії

Від ________________________________________________________________
                                                       (прізвище, ім’я, по батькові)

зареєстроване (для орендарів — фактичне) місце проживання: ______________________

_______________________________________________________________________

 

контактний телефон ___________________ паспорт: серія _____ № ________________

___________________________________________            ___ __________  ___ р.
                       (ким і коли виданий)

реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________________
   (крім осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)

Прошу призначити субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (необхідне підкреслити).

Відомості про житлово-комунальні послуги, якими користуються особи, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку

Вид послуги

Номер особового рахунка

Найменування організації, що надає послуги

Примітки

Утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

 

 

 

Газопостачання

 

 

 

Централізоване постачання холодної води

 

 

 

Централізоване постачання гарячої води

 

 

 

Водовідведення

 

 

 

Централізоване опалення

 

 

 

Електропостачання

 

 

 

Вивезення побутових відходів

 

 

 

 

У разі коли прийняття рішення щодо моєї заяви потребує окремого рішення місцевих органів виконавчої влади/місцевого самоврядування або утвореної ними комісії, прошу розглянути/не розглядати мою заяву відповідними органами або утвореною ними комісією (необхідне підкреслити).

Я та особи, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку, даємо згоду на обробку персональних даних про сім’ю, доходи, майно, що необхідні для призначення житлової субсидії, та оприлюднення відомостей щодо її призначення.

У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (зміни складу осіб, які зареєстровані (фактично проживають), джерел доходу, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, придбання майна, товарів або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень), зобов’язуюся протягом місяця повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення.

_____ ______________ 20__ р.             __________________________

                                                                                                                    (підпис)

 

Примітка. Ця заява заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок із сплати житлово-комунальних послуг (особою, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг).

 

 • спрощена декларація про доходи і витрати осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні:

___________________________________________

 (найменування структурного підрозділу
__________________________________________________________

                                                                                            з питань соціального захисту населення)

ДЕКЛАРАЦІЯ
про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

Розділ I. Загальні відомості

1. ­   _________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Власника / не власника особового рахунку (необхідне підкреслити)

2. Характеристика житлового приміщення/будинку:

загальна площа _____ кв. метрів; опалювальна площа _____ кв. метрів;

будинок індивідуальний чи багатоквартирний (необхідне підкреслити);
кількість поверхів у будинку __________

3. Особи, які зареєстровані (для орендарів — особи, які фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку

 

Прізвище, ім’я,
по батькові

Дата
народ-
ження

Серія та номер паспорта

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером)

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Всі види доходів фактично проживаючих у житловому приміщенні/будинку осіб, які зареєстровані (не зареєстрованих – для орендарів) за період з __________201  до  _________201

Прізвище, ініціали

Відомості про доходи

Вид доходу

 

Назва організації, де отримує дохід  (для фізичних осіб-підприємців зазначити групу платника єдиного податку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ III. Інформація про витрати на придбання майна, товарів або оплату послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень, які здійснені протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії.

Прізвище, ініціали

Вид придбаного майна або оплачених послуг

Вартість, гривень

Дата здійснення купівлі або оплати послуг

 

 

 

 

Я усвідомлюю, що в разі подання мною у неповному обсязі або недостовірних відомостей про осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку, їх доходи і витрати мені може бути відмовлено у призначенні житлової субсидії або припинено її надання.. У такому разі зобов’язуюся повернути надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________                                                                                        ____   ___________ 20 р.

 (підпис заявника)                                                                  

 

Примітка. Ця декларація заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок із сплати житлово-комунальних послуг (особою, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг).

Особи, для яких враховується дохід за попередні три місяці, додають довідки про доходи за цей період

Всі інші відомості, необхідні для призначення житлових субсидій (про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами) надають організації, які надають ці послуги, на запит органів соціального захисту населення.

Інформацію про доходи для призначення житлової субсидії органи соціального захисту населення будуть отримувати у порядку обміну від Державної фіскальної служи та Пенсійного фонду.

При цьому, заборонятиметься вимагати від заявників інші документи, ніж передбачені Положенням про призначення житлових субсидій.

НА ЯКИЙ ТЕРМІН ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ СУБСИДІЯ

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначатиметься на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням. Для призначення житлової субсидії застосовуватимуться доходи за попередній календарний рік без урахування сплачених податків. Після закінчення терміну отримання субсидії органи соціального захисту населення здійснюватимуть розрахунок субсидії на наступний період автоматично.

Для цього вони збиратимуть необхідну інформацію без звернення громадянина і протягом двох місяців з початку нового періоду прийматимуть рішення щодо призначення (непризначення) субсидії цим домогосподарствам та письмово інформують про прийняте рішення громадян, які зверталися.

ХТО ВІДПОВІДАЄ ЗА НАДАНУ ІНФОРМАЦІЮ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ

Всі члени домогосподарства дають згоду на обробку персональних даних про сім’ю, доходи, витрати, що необхідні для призначення житлової субсидії. У випадку зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, про купівлю товарів або оплату послуг) заявник зобов’язується у місячний термін повідомити орган соціального захисту населення.

Якщо подано неповні чи недостовірні відомості про доходи та витрати зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб може бути відмовлено в призначенні субсидії або припинено її надання. У такому разі заявник зобов’язується повернути надміру перераховану (виплачену) суму субсидії у подвійному розмірі.

 

АДРЕСИ ТА КОНТАКТНІ НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Автозаводськой р-н м. Кременчука: м.Кременчук, пр.-т Свободи буд. 66,

конт. тел. (0536) 77-32-28, 77-29-95, 79-14-88;

Крюківський  р-н м. Кременчука: Крюків, вул. І.Приходько буд. 90,

конт. тел. (05366)   6-13-63, 6-23-53;

Кременчуцький р-н: м.Кременчук, пр-т Полтавський буд. 42, 

конт. тел. (0536) 72-48-43, 72-45-86;

м. Комсомольськ: м.Комсомолськ, вул. Миру буд. 29,

конт. тел. (05348) 3-26-70, 3-18-62;

смт. Семенівка: смт. Семенівка, вул. Незалежності буд. 26/2,

конт. тел. (05341) 9-24-65, 9-16-88.

 

ЯК ОФОРМИТИ ПІЛЬГИ НА ГАЗ?

Звернутись до районного управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації (прописки), для включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків (ЄДАРП) інформації про пільговика.

При собі мати наступні документи: 

 • паспорт;

 • ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб;

 • довідка про склад сім’ї;

 • документ, що підтверджує право на пільги;

 • інформація про характеристику житла та послуги, якими він користується.

 

АДРЕСИ ТА КОНТАКТНІ НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Автозаводськой р-н м. Кременчука: м.Кременчук, пр.-т Свободи буд. 66,

конт. тел. (0536) 77-32-28, 77-29-95, 79-14-88;

Крюківський  р-н м. Кременчука: Крюків, вул. І.Приходько буд. 90,

конт. тел. (05366)   6-13-63, 6-23-53;

Кременчуцький р-н: м.Кременчук, пр-т Полтавський буд. 42, 

конт. тел. (0536) 72-48-43, 72-45-86;

м. Комсомольськ: м.Комсомолськ, вул. Миру буд. 29,

конт. тел. (05348) 3-26-70, 3-18-62;

смт. Семенівка: смт. Семенівка, вул. Незалежності буд. 26/2,

конт. тел. (05341) 9-24-65, 9-16-88.

Надати до організації, яка надає послуги з газопостачання, довідку про реєстрацію в ЄДАРП, письмову заяву, для нарахування пільгової знижки за використаний природний газ.

 

ЯК МОЖНА ЗАПЛАТИТИ ЗА ГАЗ?

 

ДЕ МОЖНА ЗАПЛАТИТИ ЗА ГАЗ

Заплатити за газ можна готівкою або шляхом списання грошових коштів з рахунку Вашої банківської карти.

Оплата проводиться:

- на сайті за допомогою інтернет-послуги "Portmone"; скориставшись безготівковою платіжною системою "Приват-24"; сервісу "Особистий кабінет"; 

 - у будь-якому відділенні «Укрпошти»;

- у філії будь-якої банківської установи;

- через термінали самообслуговування.

При сплаті за газ в банках та організаціях, що надають фінансові послуги, необхідно буде додатково сплачувати послуги за приймання платежу. Розмір комісії встановлює банківська або фінансова установа.

Корінці квитанцій, розрахункові книжки, чеки з банкоматів потрібно обов'язково зберігати, оскільки при виникненні будь-яких проблем можна буде довести, що послуги з газопостачання були оплачені.
При оплаті за газ просимо бути уважними при заповненні власного особового рахунку та адреси, за якою Ви мешкаєте.

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ

Завітавши до розділу "Особистий кабінет" кожен зареєстрований споживач може не тільки звірити показання лічильника, а й сплатити за газ не виходячи з дому.

Зареєструватися в "Особистому кабінеті" можна на сайті: http:www.kgaz.com.ua . Для цього необхідно знати особистий рахунок та суму останньої оплати.

ЕЛЕКТРОННІ ТЕРМІНАЛИ САМООБСЛУГОВУВАННЯ

Платіжні термінали самообслуговування приймають платежі як готівкою, так і з пластикових карт. В їх ефективності та зручності переконується все більше людей. За допомогою сенсорного екрану терміналу Ви самі можете легко розібратися, як виконати необхідну операцію. Але навіть якщо Ви заплуталися в меню і функціях пристрою, то завжди зможете звернутися за допомогою до фахівця у відділенні, де знаходиться термінал.

Платежі через термінали самообслуговування відбуваються без комісії.

ТЕРМІНИ ОПЛАТИ

При розрахунку за квитанціями абонентської книжки Постачальника споживач самостійно розраховує суму платежу та сплачує його Постачальнику на протязі місяця, наступного за розрахунковим.

Оплата рахунка Постачальника про сплату послуг має бути здійснена споживачем в термін, визначений в рахунку, який не може бути меншим п’яти робочих днів з моменту отримання Споживачем рахунка.

ЯКЩО ТЕРМІНИ ОПЛАТИ ПОРУШЕНІ

Якщо споживач не здійснив оплату за договором протягом десяти днів після встановленого строку, Постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання природного газу споживачу відповідно до р.ІІI, п.17 "Правил постачання природного газу".

У разі порушення споживачем строків оплати за договором споживач сплачує за вимогою Постачальника пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.

Як поновити постачання природного газу після відключення за боргу

 1. Зручним для Вас способом в повному обсязі сплатити борг. Надати платіжний документ в Департамент обліку природного газу.

 2. В Департаменті обліку природного газу оформити заявку на підключення до системи газопостачання. Споживачі, які використовують газові колонки та опалювальні прилади повинні надати акт перевірки технічного стану димових і вентиляційних каналів (Акт ДВК).

 3. Оплатити послугу з підключення та пред'явити платіжний документ в Департамент обслуговування.

 

ЯК ВСТАНОВИТИ ГАЗОВИЙ ЛІЧИЛЬНИК?

Встановлення газового лічильника дає можливість споживачам розраховуватися за природний газ відповідно до реальних обсягів його споживання. Це значно економить кошти і дає можливість контролювати витрату газу

З питання встановлення газового лічильника необхідно звернутися до ДП «Кременчукгаз» за адресою пров. Гер. Бресту, буд. 46, кімн. №13.

БЕЗКОШТОВНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКА ГАЗУ

Встановлення безкоштовних лічильників газу здійснюється за рахунок інвестиційної програми підприємства та регулюється Законом України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу". Згідно норм Закону черговість встановлення газових лічильників визначається у відповідності до того, яким газовим обладнанням користується споживач.

КОМУ І КОЛИ ЛІЧИЛЬНИКИ ВСТАНОВЛЮЮТЬ БЕЗКОШТОВНО

Згідно з умов ЗУ «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»  лічильники мають бути встановлені в залежності від встановленого у споживачів газового обладнання в такі строки:
- якщо встановлені газові плити і газові водонагрівачі - до 1 січня 2016 року;
- якщо газ використовується тільки для приготування їжі (газові плити) - до 1 січня 2018 року.

Для тих споживачів, які використовують природний газ для опалення, підігріву води та приготування їжі встановлення безкоштовних лічильників проводилася до 1 січня 2012 року.

Для встановлення безкоштовного лічильника газу зверніться до ДП «Кременчукгаз» за адресою пров. Гер. Бресту, буд. 46, кімн. №13.

ЯК ВСТАНОВИТИ ЛІЧИЛЬНИК ЗА СВІЙ РАХУНОК

Встановлювати лічильники мають право виключно підприємства у яких є відповідні дозволи, ліцензії, на підставі ескізу складеного працівниками газового господарства або з його дозволу спеціалізованою будівельно-монтажною дільницею. Однак, необхідно бути уважним під час вибору організації-підрядника, бо нині почастішали випадки шахрайства. 

Звертаємо увагу Вашу, що самостійне придбання побутового лічильника газу та інших необхідних матеріалів та обладнання до моменту обстеження системи газопостачання споживача, оформлення відповідної виконовчо-технічної документації, може призвести до незапланованих грошових витрат споживача. Адже цей процес потребує кваліфікованої консультації, яку всі споживачі можуть отримати, звернувшись до профільних підрозділів нашого підприємства.

ЩО БУДЕ, ЯКЩО ВІДМОВИТИСЯ ВІД ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКА

Якщо у встановлений термін споживач не встановит лічильник за свій рахунок і не погодиться на встановлення лічильника безкоштовно:

 • згідно Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» від 16.06.2011 № 3533-VI, газопостачання йому повинно бути припинено;

 • згідно Кодексу газорозподільних систем, затвердженим Постановою НКРЕКП від 30.09.2015р. № 2494: якщо побутовий споживач, який не забезпечений лічильником газу, відмовляється від його встановлення за рахунок Оператора ГРМ (що підтверджується актом про порушення, складеним відповідно до вимог глави 5 розділу ХІ Кодексу), фактичний об’єм спожитого (розподіленого/поставленого) природного газу по побутовому споживачу за відповідний календарний місяць визначається за граничними об’ємами споживання природного газу населенням, визначеними у додатку 10 до Кодексу.

 

Додаток 10

до Кодексу газорозподільних систем

(пункт 3 глави 4 розділу ІХ)

 

ГРАНИЧНІ ОБ’ЄМИ

споживання природного газу населенням у разі порушення вимог Кодексу газорозподільних систем

 

Тип та комбінації обладнання

Одиниця виміру

Граничний обсяг споживання

Плита газова за наявності централізованого гарячого водопостачання

м куб. людино-місяць

9,8

Плита газова у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача

 

18,3

Плита газова та водонагрівач

 

23,6

Опалювально-варильна піч (кухонне вогнище) - на приготування їжі, підігрівання води та інші побутові потреби:

м куб. метрів

людино-місяць

в міжопалювальний період

 

включно до трьох мешканців

 

70

на кожного наступного мешканця

 

45

Опалювально-варильна піч (кухонне вогнище) на опалення, приготування їжі, підігрівання води та інші побутові потреби:

м куб.

м кв. на місяць

в опалювальний період

 

включно до 20 м кв. метрів опалювальної площі

 

20

на кожний додатковий м кв. опалювальної площі

 

11

Індивідуальне опалення в будинках не вище двох поверхів, крім будинків, де встановлено опалювально-варильну піч (кухонне вогнище) (на 1 м кв. опалювальної площі)

м куб.

м кв. на місяць

в опалювальний період

11,0

 

Примітки:

1. Якщо природний газ використовується для опалення теплиць та для інших потреб, застосовуються граничні обсяги споживання згідно з проектами відповідних споруд і будівель, а у разі їх відсутності - згідно з проектними даними газового обладнання.

2. Якщо споживач (фізична особа) використовував в неопалювальний період опалювальні прилади (крім опалювально-варильних печей чи кухонних вогнищ), граничний обсяг споживання має становити 30 відсотків від граничного обсягу в опалювальний період.

3. Якщо у приміщенні, крім опалювально-варильних печей (кухонних вогнищ), встановлено інші газові прилади, їх граничні обсяги споживання природного газу мають бути додатково враховані при визначенні загального обсягу (об’єму) споживання.

 

ЯК ПРОВОДЯТЬСЯ НАРАХУВАННЯ ЗА ВИКОРИСТАНИЙ ПРИРОДНИЙ ГАЗ ПРИ ВІДСУТНОСТІ ГАЗОВОГО ЛІЧИЛЬНИКА?

При відсутності газового лічильника споживач розраховує суму для оплати шляхом множення кількості зареєстрованих за даною адресою людей на встановлену згідно з нормами споживання вартість природного газу на одного зареєстрованого людини.

п.4 Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою КМУ від 9 грудня 1999 року № 2246 Постанова КМУ від 23 березня 1996 року № 203 «Про  норми  споживання природного газу населенням при відсутності газового лічильника».

 

ЯК ПРОВОДЯТЬСЯ НАРАХУВАННЯ ЗА ВИКОРИСТАНИЙ ПРИРОДНИЙ ГАЗ НА ПЕРІОД ВІДСУТНОСТІ ГАЗОВОГО ЛІЧИЛЬНИКА (ПОВІРКА, РЕМОНТ)?

На період відсутності лічильника газу (повірка, ремонт) ПАТ «Кременчукгаз» встановлює лічильник газу з обмінного фонду або технологічну перемичку. Нарахування за газ в цей період проводяться відповідно до середньомісячного обсягу споживання природного газу за аналогічний період попереднього року або фактичний період споживання, якщо він становить менш як шість місяців.

п.16 Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою КМУ від 9 грудня 1999 року № 2246.

 

ЧОМУ ПРИ ВІДКЛЮЧЕННІ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НАРАХУВАННЯ ЗА ВИКОРИСТАНИЙ ПРИРОДНИЙ ГАЗ СТАЮТЬ БІЛЬШЕ (ПРИ ВІДСУТНОСТІ ГАЗОВОГО ЛІЧИЛЬНИКА)?

За наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання норма споживання природного газу становить 4,4 куб. м на місяць на одну людину. При відсутності централізованого гарячого водопостачання норма споживання природного газу становить 7,1 куб. м на місяць на одну людину. Якщо Ви використовуєте для підігріву води електричний водонагрівач, норма споживання газу на одного людини не змінюється і становить 7,1 куб. м на місяць. Оплата за фактично використаний природний газ, а не за нормами споживання, можлива тільки при наявності газового лічильника.

Постанова КМУ від 23 березня 1996 року № 203 «Про  норми  споживання природного газу населенням при відсутності газового лічильника».

 

ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНО НАДАТИ ДЛЯ ЗНЯТТЯ НАРАХУВАНЬ НА ПРОПИСАНОГО ЧЛЕНА СІМ’Ї, ЩО ФАКТИЧНО НЕ МЕШКАЄ НА ЖИТЛОВІЙ ПЛОЩІ?

При відсутності особи за місцем реєстрації після закінчення кожного шестимісячного періоду (протягом місяця) необхідно надати в будь-який пункт по перерахунку служби супроводу клієнтів - фізичних осіб ПАТ «Кременчукгаз» довідку, що підтверджує факт проживання людини за іншою адресою (довідка повинна мати кутовий штамп з датою видачі та дату), довідку про склад сім'ї з того адреси, за якою зареєстровано відсутній член сім'ї. Після надання цих документів ПАТ « Кременчукгаз» проведе перерахунок за спожитий природний газ за період не більше ніж за 6 місяців.
п. 28-29 Постанови КМУ від 9 грудня 1999 року № 2246 «Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання».

 

ЧИ МОЖНА САМОСТІЙНО ВИКОНАТИ РОБОТИ ІЗ ЗАМІНИ ГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ?

Самовільна заміна газових приладів і перемонтаж внутрішньобудинкового газопроводу є грубим порушенням «Правил безпеки систем газопостачання України»:

п.4.5.7. Переміщення і заміна газових приладів і апаратів проводяться експлуатаційними спеціалізованими підприємствами газового господарства з урахуванням вимог нормативних документів і внесенням змін у технічну документацію.

п.4.1.3. Введення в експлуатацію газового обладнання житлових будинків і суспільних будинків і об'єктів комунально-побутового призначення проводяться спеціалізованими підприємствами газового господарства.

 

ЧИ ОБОВ'ЯЗКОВА НАЯВНІСТЬ ГАЗОВОГО СИГНАЛІЗАТОРА?

З 1.08.2001 року наказом Держбуд України від 23.04.2001р. № 101 уведені в дію Державні будівельні норми України (ДБН В.2.5-20-2001) «Газопостачання», у яких вимогою п.6.53 із цього часу передбачається обов'язкова наявність газового сигналізатора «при встановлені у кухнях та приміщеннях житлових будинків проточних і ємкісних водонагрівачів, малометражних опалювальних казанів і інших опалювальних апаратів,

передбачених для роботи на газовому паливі, з відводом згоряння у димоходи, повинно передбачати контроль мікроконцентрацій чадного газу та вибухових концентрацій метану шляхом встановлення квартирного сигналізатора».

Сигналізатори повинні бути занесені до державного реєстру засобів вимірювальної техніки України та у яких проведена державна метрологічна атестація, і вони можуть застосовуватися для контролю стану навколишнього середовища й контролю безпеки умов праці, згідно ст.20 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» ( у тому числі «Варта» 2-ОЗБ, «Варта» 3-ОЗБ, СГБ 1-7, Страж-Ум-005).

 

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ ДЛЯ ЗАМІНИ ГАЗОВОГО ВОДОНАГРІВАЧА?

 • Сертифікат відповідності газового водонагрівача.

 • Висновок державної Йанітарно-епідеміологічної експертизи газового водонагрівача.

 • Договір на сервісне обслуговування, якщо водонагрівач імпортного виробництва.

 • Сигналізатор.

 

ЧОМУ НЕ МОЖНА ВСТАНОВИТИ ГАЗОВИЙ ВОДОНАГРІВАЧ В ВАННІЙ КІМНАТІ?

З 1.08.2001 року наказом Держбуду України від 23.04.2001р. № 101 введені в дію Державні будівельні норми України (ДБН В.2.5-20-2001) «Газопостачання», у яких вимогою п.6.2 «не допускається розміщення газових приладів і апаратів у санітарних вузлах»

Для оформлення заміни газового водонагрівача необхідно одержати в ПАТ «Кременчукгаз» технічні умови на виготовлення проекту по переносу газового водонагрівача з ванної кімнати на кухню.

 

ЧОМУ НЕ МОЖНА ВСТАНОВИТИ ВИТЯЖНУ ВЕНТИЛЯЦІЮ НАД ПЛИТОЮ, ЯКЩО В КУХНІ Є ДИМОХОДНІ ПРИСТРОЇ?

Прийнявши рішення на встановлення витяжного пристрою в кухні, в першу чергу подумайте про власну безпеку і життя своїх близьких. Якщо у Вас установлено газовий водонагрівач або котел з відводом продуктів згоряння в димохід, то категорично заборонено встановлювати витяжку з примусовою вентиляцією - це може призвести до отруєння чадним газом з усіма витікаючими наслідками!! Це визначено Правилами безпеки систем газопостачання України:

4.5.18.У будинках, які обладнані приладами и апаратами з відводом продуктів згорання в димоходи, не допускається влаштування витяжної вентиляції з штучним спонуканням.

У чому ж криється небезпека? Чому заборонена установка витяжки з вентилятором? За певних метеоумовах тяга в димових каналах може бути дуже незначною. Тому навіть незначне розрідження, створюване в кухні за допомогою примусової витяжки над плитою, може призвести до викиду продуктів згорання від водонагрівача (котла) в приміщення кухні. У згаданих продуктах згоряння може міститися чадний газ (СО).

Замість витяжки встановлення фільтра знімає проблему очищення повітря.